Frystorkad mat

Viktigast för överlevnad efter vatten kommer mat.